Novinky

Signalizácia v ochrane rastlín – 46/2018 - Je mora bavlníková bežný škodca?

16-01-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 45/2018 - Tuta absoluta sa u nás udomácňuje

14-01-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Nájomcovia pozemkov majú povinnosť oznámiť sumárne údaje o nájomnom

14-01-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Buriny z rodu proso

09-01-2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Technologicko-chovateľské postupy pre agrolesnícke systémy chovu hovädzieho dobytka

08-01-2019
NPPC – VÚŽV Nitra

Domáca zabíjačka podlieha pravidlám, ľahostajní chovatelia hazardujú so zdravím

07-01-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

PPA vyplatila priame platby už 85 % poľnohospodárov

20-12-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Vybrané karanténne choroby Slovenskej republiky

13-12-2018
ÚKSÚP - OOR
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2018, str. 20-22)

PPA zefektívnila schvaľovanie podpôr poľnohospodárom

12-12-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Údržba a servis strojov ako súčasť ich prevádzky

12-12-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre