Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Vybrané karanténne choroby Slovenskej republiky

13-12-2018
Ing. Ivana Horváthová | Ivana.Horvathova@uksup.sk
ÚKSÚP - OOR
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2018, str. 20-22)