Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Obilniny

Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila

20-11-2018
doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.; Ing. Milan Mihók | kamil.hudec@uniag.sk
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre