Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Technika na zber, dopravu a skladovanie krmovín

04-07-2022
S použitím dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | jozef.dudak@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre