Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Autonómne mobilné roboty v poľnohospodárstve

16-11-2018
Ing. Ladislav Tóth, PhD. | ladislav.toth1@uniag.sk
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre