Úvod / Informácie / Legislatíva, dotácie

Bezplatné informačné semináre k aplikácii GSAA pre kampaň 2019

01-04-2019
Agroinštitút Nitra, štátny podnik | sekretariat@agroinstitut.sk

Tak ako v minulom roku aj v roku 2019 musia všetci poľnohospodári podávať grafické prílohy k žiadostiam o priame platby elektronicky. V súlade s legislatívou EÚ je každý členský štát v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 povinný poskytnúť žiadateľovi vopred pripravený formulár v elektronickom formáte a príslušný grafický materiál prostredníctvom softvérovej aplikácie – GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu v poľnohospodárstve). Táto aplikácia umožňuje zakresliť hranice užívania a zadefinovať parcely na nich. Výstupom  je grafická príloha žiadosti a jej tabuľkové časti.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik opäť organizuje semináre zamerané na poskytnutie pomoci poľnohospodárom v tejto oblasti. Ich odborným garantom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Ide o praktické školenia, na ktorých je účastníkom prezentované rozhranie a jednotlivé nástroje aplikácie GSAA, realizujú sa praktické cvičenia, v rámci ktorých si účastníci sami vyskúšajú zakresľovanie hraníc užívania a riešia príklady a jednotlivé problémy, s ktorými sa môžu stretnúť.

Informačné semináre sa konajú v priestoroch Agoinštitútu Nitra v stanovených termínoch vždy so začiatkom o 8.00 hod. a o 12.00 hod.  Prihlásiť sa je možné len elektronicky, prostredníctvom www stránky Agroinštitutu, kde sú zverejnené jednotlivé termíny seminárov. Link: http://agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni. Kliknutím na názov seminára  sa zobrazia konkrétne informácie, kontakty na organizátorov i online prihláška. Kapacita seminára je 30 ľudí, pre ktorých je k dispozícii 15 počítačov. Účasť je bezplatná. Po naplnení kapacity  sa daný termín na stránke ďalej nezobrazuje.

Termíny apríl: 1.4.2019, 2.4.2019, 5.4.2019, 8.4.2019, 9.4.2019, 10.4.2019, 12.4.2019, 16.4.2019, 17.4.2019, 24.4.2019, 29.4.2019, 30.4.2019

Termíny máj: 3.5.2019, 6.5.2019, 7.5.2019, 10.5.2019