Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Publikácia - Potravinové cesty do roku 2030

16-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Politika v oblasti výskumu a inovácií ako hnacia sila udržateľných, zdravých a inkluzívnych potravinových systémov

Táto publikácia rámcuje fázu zavádzania iniciatívy Európskej komisie pre potraviny 2030 a má slúžiť ako vodítko pre budúce úvahy o politike v oblasti výskumu a inovácií týkajúce sa programu Horizont Európa, stratégie Farm to Fork (Z farmy na stôl) a Európskej zelenej dohody. Správa stanovuje 10 spôsobov, ako môžu výskum a inovácie konkrétne priniesť spoločné výhody pre výživu, podnebie, obehové hospodárstvo a spoločenstvá na viacerých úrovniach: od miestnej po medzinárodnú.

Zdôrazňuje tiež, že systémový a transdisciplinárny prístup k výskumu a inováciám je rozhodujúci pre úspech a lepší vplyv. Kríza COVID-19 ukázala, že transformácie nie sú iba technické a akademické; zahŕňajú tiež sociálny, právny, ekonomický, finančný, etický a filozofický rozmer, ktorý je potrebné v plnej miere zahrnúť do budúcej politiky a programov v oblasti výskumu a inovácií.

Publikácia