Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Obchod s agropotravinami v EÚ zaznamenal v prvých dvoch mesiacoch roka výrazný rast

01-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Podľa mesačnej správy Európskej komisie o obchode celková hodnota agropotravinárskeho obchodu EÚ vo februári 2022 predstavovala 28,3 mld. EUR, čo je o 18 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Vývoz sa zvýšil o 11 % na 16,6 mld. EUR a dovoz vzrástol o 30 % na 11,7 mld. EUR, čo odráža obchodnú bilanciu vo výške 4,9 mld. EUR. V porovnaní s januárom 2022 to predstavuje nárast o 52 % a vítaný zlom v trende nižšieho vývozu a vyššieho dovozu, ktorý bol pozorovaný od jesene 2021.

V prvých dvoch mesiacoch roku 2022 vývoz do Spojeného kráľovstva a Spojených štátov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výrazne vzrástol. Vývoz do Spojeného kráľovstva sa zvýšil o 23 % (vďaka vínu, hydine a vajciam) a dosiahol hodnotu 6,6 mld. EUR. Vývoz do USA vzrástol o 26 % na 4 mld. EUR, najmä vďaka zvýšenému dopytu po nápojoch.

Na druhej strane, vývoz do Číny, ktorá je treťou destináciou vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ, v prvých dvoch mesiacoch roka prudko klesol, a to o 836 mil. EUR (o 28 %). Bolo to spôsobené najmä medziročným znížením vývozu bravčového mäsa do tejto krajiny o 856 mil. EUR (pokles o 66 %).

Dovoz agropotravinárskych výrobkov zo Spojeného kráľovstva výrazne vzrástol v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021, keď bol na mimoriadne nízkej úrovni. Za prvé dva mesiace tohto roka vzrástol o 75 % a dosiahol celkovú hodnotu 2,1 mld. EUR, a to najmä vďaka zvýšenému dovozu liehovín a likérov, ktorých hodnota sa zvýšila o 105 %.

Výrazný nárast zaznamenal aj dovoz z Brazílie (o 62 %), pričom k tomuto rastu výrazne prispel dovoz sójových bôbov a múčky. Dovoz z USA a Číny sa v tomto období tiež zvýšil o 18 %, resp. 65 %. Na druhej strane dovoz z Kanady klesol viac ako z ktorejkoľvek inej krajiny, a to o 22 %.

Pred ruskou vojenskou agresiou sa dovoz z Ukrajiny v prvých dvoch mesiacoch roka zvýšil viac ako dovoz z ktorejkoľvek inej krajiny (medziročne o 96 %). Dovoz obilnín, rastlinných olejov a olejnatých semien sa zvýšil v hodnote aj objeme, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa doviezlo o 1,4 mil. ton obilnín viac.

Pokiaľ ide o konkrétne výrobky, hlavnými vývoznými kategóriami v januári a februári boli prípravky z obilnín a mlynské výrobky, mliečne výrobky a víno a výrobky na báze vína. To je v súlade s tým, čo sa zaznamenalo v rovnakom období minulého roka. EÚ vyviezla obilné prípravky a mlynské výrobky v hodnote 3,1 mld. EUR, mliečne výrobky v hodnote 2,8 mld. EUR a víno a výrobky na báze vína v hodnote 2,3 mld. EUR.

Pokiaľ ide o hospodárske zvieratá, vývoz hovädzieho a teľacieho mäsa sa medziročne zvýšil o 29 %, pričom k tomuto rastu prispel najmä vývoz mrazených mäsových výrobkov. Na druhej strane vývoz bravčového mäsa klesol o 20 %. Z 27 kategórií výrobkov je bravčové mäso jedinou kategóriou, ktorá zaznamenala medziročný pokles hodnoty vývozu.

Hlavnou kategóriou v rámci dovozu boli v januári a februári olejniny, ktorých dovoz medziročne vzrástol o 31 %. EUR. Druhou kategóriou výrobkov dovážaných do EÚ sa stala káva, čaj, kakao a korenie, a to najmä vďaka nárastu hodnoty dovozu kávy, ktorá je v porovnaní s minulým rokom vyššia o 66 %.

Prudký nárast cien kávy Arabica sa začal v apríli 2021 a pokračoval, pričom vo februári dosiahli svetové ceny najvyššiu úroveň od roku 2011. Dovoz ovocia medzitým prudko klesol. Týkalo sa to najmä hrozna, ktorého dovoz klesol o 115 mil. EUR, teda o 29 %, a banánov, ktorých dovoz klesol o 69 mil. EUR, teda o 13 %.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-exports-show-strong-growth-first-two-months-year-2022-may-31_en