Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Krátkodobý výhľad: priaznivé vyhliadky pre poľnohospodárske odvetvia EÚ

31-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila správu ohľadom výhľadu pre poľnohospodárske trhy, ktorá predstavuje podrobný prehľad najnovších trendov a ďalších vyhliadok pre každé agropotravinárske odvetvie.

Záverom prvého vydania krátkodobého výhľadu pre poľnohospodárske trhy EÚ v roku 2021 je, že poľnohospodársky sektor EÚ preukázal odolnosť počas celej krízy Covid-19. Sektoru sa darilo relatívne dobre vďaka zvýšenému maloobchodnému predaju a domácej spotrebe. Okrem toho sú vyhliadky priaznivé pri dynamickom globálnom dopyte a opätovnom otvorení stravovacích služieb (reštaurácie, bary, kaviarne), ktoré sa očakáva po dosiahnutí dostatočného pokroku v očkovacej kampani.

Orné plodiny

 • Obilniny
  • ceny všetkých hlavných obilnín sa zvýšili v súlade s globálnymi cenami,
  • odhaduje sa rast globálnej spotreby, ovplyvnený  hlavne dopytom po krmivách,
  • produkcia obilnín v EÚ by mohla za obdobie 2020/21 dosiahnuť 295,2 milióna ton, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o 5,3%.
 • Olejniny
  • celková produkcia olejnín v EÚ sa v porovnaní s minulým rokom pravdepodobne zvýši o 3,4% a v období 2021/22 dosiahne 16,7 milióna ton.
 • Bielkovinové plodiny
  • produkcia vzrástla v období 2020/2021 o 7,9 %, v období 2021/22 by sa mohla ďalej zvýšiť o 5,2%, a to najmä vďaka domácemu dopytu po potravinách.
 • Cukor
  • produkcia v EÚ za obdobie 2020/21 sa odhaduje na päťročné minimum. t.j. 14,4 milióna ton,
  • spotreba by mala zostať stabilná, čo povedie k zníženiu zásob.

Špecializované plodiny

 • Olivový olej
  • produkcia v období  2020/21 by mohla v EÚ dosiahnuť takmer 2,1 milióna ton ( o 10% viac v porovnaní s obdobím 2019/20),
  • spotreba by po zvýšení v roku 2020 mohla v období 2020/21 naďalej rásť o ďalšie 3%,
  • vďaka zvýšeniu spotreby a očakávanému stabilnému vývozu by sa ceny olivového oleja mohli naďalej zotavovať.
 • Víno
  • produkcia v EÚ v 2020/21 pravdepodobne zostane stabilná na úrovni približne 158 miliónov hl,
  • domáca spotreba by sa mohla zvýšiť o 2% (vďaka inému využitiu ako je krízová destilácia),
  • očakáva sa rast vývozu, čo by mohlo viesť k zníženiu zásob vína a lepšej trhovej rovnováhe v tomto sektore.
 • Jablká
  • produkcia v EÚ zostáva za obdobie 2020/21  stabilná na úrovni 11,5 milióna ton,
  • so zvýšenou domácou spotrebou počas pandémie Covid-19 sa očakáva, že spotreba čerstvých jabĺk na obyvateľa zostane na vysokej úrovni 15,4 kg.
 • Pomaranče
  • produkcia v EÚ v období 2020/21 na úrovni 6,6 milióna ton je o 8% vyššia ako v predchádzajúcom roku,
  • po vysokom dopyte po čerstvých pomarančoch v roku 2020 bude spotreba v rokoch 2020/21 naďalej vysoká, a to na úrovni 12,9 kg na obyvateľa.

Mlieko a mliečne výrobky

 • Mlieko
  • v roku 2021 sa očakáva nárast produkcie mlieka v EÚ o 1% vďaka zvýšeniu úžitkovosti,
  • očakáva sa zároveň ďalšie znižovanie stáda dojníc.
 • Syr a maslo
  • spotreba v EÚ by mohla získať najmä z opätovného otvorenia stravovacích služieb a maloobchodného predaja a mala by zostať na vyššej úrovni v porovnaní s obdobím pred krízou COVID- 19 rokov.
 • Čerstvé mliečne výrobky
  • očakáva sa, že spotreba čerstvých mliečnych výrobkov poklesne po vrchole v roku 2020, ale mala by zostať nad úrovňou pred krízou COVID - 19.

Mäso

 • Hovädzie mäso
  • produkcia v EÚ sa v roku 2020 znížila o 1,2% a očakáva sa, že bude pokračovať v znižovaní v roku 2021 o 0,9% (aj napriek oživeniu dopytu v druhej polovici roku 2021 za predpokladu postupného opätovného otvárania reštaurácií a návratu cestovného ruchu).
 • Bravčové mäso
  • produkcia sa v roku 2020  zvýšila o 1,2%, vďaka vývozu,
  • po dvoch rokoch rastu sa však vývoz zníži v dôsledku toho, že sa čínske odvetvie bravčového mäsa pomaly zotavuje z afrického moru ošípaných, čo povedie k mierne nižšej produkcii v roku 2021 (–0,7%).
 • Hydinové mäso
  • v roku 2020 vzrástla produkcia v EÚ o 1%, očakáva sa, že si podobný rast udrží aj v roku 2021 (+ 1%),
  • negatívne dopady na toto odvetvie - vtáčia chrípka zistená v 18 krajinách EÚ, zatvorenie potravinových služieb,
  • do roku 2021 by však malo dôjsť k miernemu oživeniu vývozu, s postupným rušením zákazov vývozu (týkajúcich sa vtáčej chrípky).
 • Ovčie a kozie mäso
  • produkcia v EÚ sa v roku 2020 zvýšila o 2%,
  • predpokladá sa však pokles produkcie v roku 2021 o 1% (v dôsledku poklesu veľkosti stád a menšieho počtu zabití na farme v Rumunsku),
  • nižšia dostupnosť ovčieho mäsa na domácom trhu by mohla viesť k zvýšeniu cien v EÚ.

 Výhľadová správa

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/short-term-outlook-favourable-prospects-eu-agricultural-sectors-2021-mar-30_en