Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Biologická ochrana rastlín v Nemecku – minulosť, prítomnosť a budúcnosť

11-12-2019
Johannes A. Jehle | Johannes.jehle@julius-kuehn.de
Institute for Biological Control, Federal Research Center for Cultivated Plants, Julius Kuehn Institute, Darmstadt, Nemecko
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Abstrakt

Za ostatných 20 rokov sa poľnohospodárska prax dramaticky zmenila. Intenzifikácia poľnohospodárskej výroby sprevádzaná zvýšenou závislosťou na chemických pesticídoch, alarmujúci pokles biologickej rozmanitosti vo vidieckych oblastiach a úporné snahy o rozvoj trvale udržateľných poľnohospodárskych sústav, priateľských  životnému prostrediu. Cieľom integrovanej ochrany rastlín je zníženie používania chemických pesticídov prostredníctvom uplatňovania náhradných spôsobov boja, vrátane biologického proti škodcom a chorobám. V širšom zmysle slova, biologický spôsob zahŕňa uplatnenie makroorganizmov(predátorov, parazitoidov a entomopatogénnych háďatiek), mikroorganizmov (húb, baktérií, vírusov a podobne), prírodné produkty (botanické) a semiochemikálie (na báze feromónov, narušujúce komunikáciu). Biologické postupy boja sú vysoko špecifické proti zopár alebo dokonca jedinému škodcovi, a preto vykazujú malý dosah na necieľové druhy poľnohospodárskeho ekosystému. V mnohých oblastiach, najmä skleníkoch a fóliovníkoch sa biologický boj stal zlatým štandardom a je nevyhnutným. Táto prezentácia podáva prehľad o biologických prípravkoch na ochranu rastlín podľa legislatívy Európskej únie, ako aj o ich zavádzaní a používaní v rôznych pestovateľských sústavách Nemecka. Dôraz kladieme na rôzne príklady systémov biologického boja, ich prednostiach, slabostiach a príležitostiach ich nasadeniach.

Kľúčové slová: biologický boj, integrovaná ochrana rastlín, ekologické poľnohospodárstvo, biologická rozmanitosť, biodiverzita, účinná látka


  • Biologická ochrana rastlín v Nemecku – minulosť, prítomnosť a budúcnosť (3.91 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť