Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Cielená aplikácia fungicídov do pšenice využitím dronu a postrekovača

04-12-2019
Ing. Jozef Šimončič | info@profesionalservis.sk
Profesional servis s.r.o.
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Abstrakt

Cielená aplikácia prípravkov na ochranu rastlín  pomocou zberu dát bezpilotnými leteckými zariadeniami, alebo snímkovania z družíc je nový pojem v ochrane rastlín.

Ide o aplikáciu plošnými postrekovačmi pomocou aplikačných máp, ktoré sa exportujú do palubných počítačov postrekovačov vypracované po nasnímaní parciel bezpilotnými leteckými zariadeniami alebo využitím snímkovania z družíc.

Výhoda cielenej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín je, že sa aplikuje prípravok  len na miesta v poraste, kde sa škodlivý činiteľ vyskytuje, poprípade sa mení dávka do hektára podľa lokálnych podmienok na poli. Má to výhody v dvoch rovinách. Po prvé, v ekonomickej rovine – šetrí sa na nákladoch pri práci, pohonných hmotách a prípravku. Po druhé, v ekologickej rovine - nižšia záťaž životného prostredia prípravkami  a zníženie rezíduí prípravkov  v potravinách. Veľmi dôležité z hľadiska pestovateľa je zníženie negatívneho vplyvu prípravkov  na necieľové organizmy a najmä na prirodzených nepriateľov.

Kľúčové slová: cielená aplikácia, zber dát, snímkovanie družicami, bezpilotné letecké zariadenia, nižšia záťaž životného prostredia


  • Cielená aplikácia fungicídov do pšenice využitím dronu a postrekovača (31.99 MB, PPTX)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť