Úvod / Informácie / Živočíšna výroba / Rôzne

Pasenie zvierat v ekologickom systéme hospodárenia

07-05-2019
Ing. Dugátová Zuzana; Ing. Jančová Mariana, PhD. | dugatova@vutphp.sk
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva