Úvod / Informácie / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Prilákajte na poľnohospodárske polia divé včely

27-07-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Würzburg)

Divé včely sú dôležitými opeľovačmi mnohých plodín - niekedy sú dokonca efektívnejšie ako včely medonosné. Ich počet sa môže zvýšiť udržateľným spôsobom a jednoduchými prostriedkami, ako to popisuje nedávna štúdia. Hniezdiace komôrky na okrajoch polí môžu zvýšiť počet divých včiel.

Poľnohospodári čelia vážnemu problému, počet včiel na mnohých miestach výrazne klesá. Ale veľa rastlín môže produkovať ovocie a semená, aj v prípade, že ich kvety boli predtým opeľované peľom od rôznych jedincov. Ak teda nie sú žiadne opeľovače, výnosy sa znížia. Ale včely medonosné nie sú jediným hmyzom, ktorý vykonáva túto kľúčovú prácu. Rôzne druhy divých včiel sú tiež dobrými zberačmi peľu a opeľujú množstvo plodín. Avšak ich význam je už dlho podceňovaný. Teraz je však zrejmé, že výnosy mnohých plodín sa výrazne zvyšujú, keď opeľujú nielen včely, ale aj ich diví príbuzní.

Hniezdo pre včely:

Štúdia z krajín repkových polí
Skúsený kvalifikovaný včelár a profesor ekológie a tropickej biológie na univerzite vo Würzburgu v Bavorsku spoločne so svojím tímom a kolegami z Wageningenskej univerzity skúmali viaceré krajiny s repkovými poliami. Zamerali sa na možné spôsoby, ako zvýšiť počet včiel na poľnohospodárskej pôde s trvalým účinkom. Skúmané oblasti sa nachádzali v okolí Würzburgu a Holandska. Biológovia nainštalovali hniezdiace pomôcky na okrajoch polí - krátke zväzky trstiny, v ktorých môže hmyz naklásť vajíčka. Počas nasledujúcich dvoch rokov študovali, koľko buniek plodov sa v týchto hniezdach nachádza a od ktorých druhov.
 
Kvitnúce rastliny sú dôležitými zdrojmi potravy
Počas kvitnutia repky na poliach, kvety priťahujú obrovské množstvo opeľovačov. Takže nie je zvláštne, že počas tohto obdobia je počet vytvorených hniezdnych pomôcok maximálne obsadený divými včelami. Neskôr sa činnosť hniezdenia výrazne znížila v oboch rokoch. Kvitnúce rastliny sú jediným potravinovým zdrojom divých včiel - ako pre dospelé včely, tak pre ich larvy. Hmyz môže prežiť len v prítomnosti dostatočného počtu kvitnúcich rastlín. Repka kvitne len niekoľko týždňov, potom zdroje potravy rýchlo klesajú. Iba divo žijúce včely sú schopné zvládnuť tieto okolnosti.
Pre dosiahnutie väčšej rozmanitosti včiel, je potrebné vytvoriť oblasti s veľkým množstvom kvetov v blízkosti hniezdnych miest - pre tento účel často postačujú malé pásy divých kvetov.  Bolo dokázané, že takéto opatrenia, ale aj prirodzené biotopy v okolí majú pozitívny vplyv na množstvo divých včiel na poliach.      

Jednoduché opatrenia majú pozitívny vplyv
Dostupnosť dostatočných potravinových zdrojov je dôležitá, ale poskytovanie miest na hniezdenie je tiež nevyhnutné. Keď sú k dispozícii dostatočné hniezdne miesta a kvitnúce rastliny, divé včely sa môžu rýchlo rozmnožovať. Práca preukázala, že porovnateľne jednoduché opatrenia majú pozitívny vplyv na počet a rozmanitosť opeľovačov. To tiež pomáha poľnohospodárom, aby sa stali nezávislými od včiel, najmä preto, že divé včely môžu pomôcť zvýšiť výnosy mnohých plodín. Jediný druh včiel má oveľa väčšie riziko, že bude zničený parazitmi alebo chorobami, s viacerými druhmi je riziko nižšie.

Divá včela na hniezde:

Paraziti nie sú veľkým problémom
Divé včely majú tiež prirodzených nepriateľov a sú náchylné na patogény. Vedci vo svojej štúdii zistili, že jedna zo šiestich buniek plodu bola napadnutá parazitmi a asi toľko lariev zomrelo v dôsledku infekcie. Čím väčší je počet včiel, tým väčšie je percento napadnutých jedincov. Tento účinok však v dlhodobom horizonte nezhorší reprodukciu užitočného hmyzu.

Journal Reference: Matteo Dainese, Verena Riedinger, Andrea Holzschuh, David Kleijn, Jeroen Scheper, Ingolf Steffan-Dewenter. Managing trap-nesting bees as crop pollinators: Spatiotemporal effects of floral resources and antagonists. In Journal of Applied Ecology, 2017; DOI: 10.1111/1365-2664.12930

Spracoval: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.