Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Pasienkové porasty v chove oviec

13-07-2020
Ing. Zuzana Dugátová; Ing. Mariana Jančová PhD.; Ing. Miriam Kizeková, PhD.; RNDr. Štefan Pollák | zuzana.dugatova@nppc.sk
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva