Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Prasacia amnestia

13-10-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)