Úvod / Informácie / Živočíšna výroba / Ošípané

Africký mor ošípaných (vývoj situácie v Európe, riziká pre Slovensko - opatrenia)

23-05-2019
(www.svps.sk)