Novinky

Pozornost se upírá k polním robotům

17-09-2015
Katedra zemědělských strojů, Katedra fyziky, ČZU v Praze

Digestát po výrobe bioplynu, ako organické hnojivo k poľným plodinám

07-09-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zakladanie ovocných sadov

04-09-2015
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre

Európa sa obáva novej bakteriózy na zemiakoch

26-08-2015
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Čakajú chovateľov kôz lepšie časy?

25-08-2015
Slovenský zväz chovateľov

Hnojenie slnečnice počas vegetácie

17-08-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kvalitná príprava a starostlivosť o pôdu vo vinohrade sa nám vráti

13-08-2015
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre

Nutričné zásady výživy a kŕmenia koní

22-07-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pestovanie viacročných krmovín na Slovensku

20-07-2015
NPPC Lužianky - VÚTPHP Banská Bystrica, RVP Poprad

Pohled do kmínku révového keře

15-07-2015
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně