Novinky

Kukuričná siláž významná objemová krmovina

14-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ozimné obilniny a príprava pôdy

10-08-2018
NPPC – VÚRV v Piešťanoch

Čím možno nahradiť štandardné palivá - 2. časť

09-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zber slamy a obsah organickej hmoty v pôde

03-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Čím možno nahradiť štandardné palivá - 1. časť

01-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva na poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

30-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Zber a doprava krmovín

26-07-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pesticídy ovplyvňujú učenie a pamäť včiel

25-07-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, British Ecological Society)

Výroba a uskladnenie objemových krmív senážovaním

24-07-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Upozornenie o vykonaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018

20-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)