Novinky

Úrodové a produkčné trendy v rastlinnej výrobe

04-12-2018
NPPC – VÚRV v Piešťanoch

Temperament hospodárskych zvierat

03-12-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Katedra špeciálnej zootechniky

Poľnohospodárske prívesy a návesy

03-12-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 30.11.2018 - 20.12.2018

30-11-2018

Topinambur

30-11-2018
FZKI SPU Nitra

Stáčení a ležení vín na kvasnicích

27-11-2018
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Vinič a víno 5/2018, str. 174-175)

Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo od roku 2014

26-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Technologicko - chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu nedojných oviec

26-11-2018
1 NPPC – VÚŽV Nitra; 2 SPU Nitra

Európska komisia odobrala Slovensku výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípaná

22-11-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2018

22-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)