Novinky

Nové a osvedčené odrody jarných obilnín zo slovenského šľachtenia

25-04-2017
NPPC - VÚRV - VŠS Vígľaš-Pstruša

Upozorňujeme ovocinárov a záhradkárov na aprílové mrazy a potrebu prevencie

21-04-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Príprava pôdy a sejba kukurice siatej na zrno

20-04-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

UPOZORNENIE: Predaj nelegálnych prípravkov na ochranu rastlín

18-04-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Ak chceme zachrániť včely, ľudské správanie sa musí zmeniť

17-04-2017
(zdroj: www.agnewsfeed.com, Entomological Society of America)

Poškodenie mrazom a nízkymi teplotami

10-04-2017
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nová olejnatá plodina odolná voči globálnemu otepľovaniu

04-04-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, Faculty of Science - University of Copenhagen)

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky XI.

03-04-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Oznámenie k zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov povolených na paralelný obchod 2017 a zoznamu autorizovaných pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod 2017

29-03-2017

UPOZORNENIE: Na Slovensku sa predávala nebezpečná rastlina, môže vážne ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo či záhradky!

28-03-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)