Novinky

Zabudnutý strom jarabina oskorušová

06-06-2018
MENDELU- Zahradnická fakulta, Ústav ovocinárstva ZF – doktorand Lednice ČR

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 01.06.2018 - 07.06.2018

01-06-2018

Rozhodujúce parametre drevených sudov pre výrobu "barrique" vín

31-05-2018
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

Vplyv osevného postupu a hnojenia na úrodu pšenice ozimnej v dlhodobom poľnom pokuse

29-05-2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Zviera už nie je vec! Schválená novela zákona o veterinárnej starostlivosti

28-05-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Bezpečný virtuálny priestor na pomoc čmeliakom

25-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Exeter)

Minuta před dojením - čas pro hygienu vemena

22-05-2018
Praha Uhříněves

Užívané plochy poľnohospodárov sú zmapované kompletne elektronicky

17-05-2018
(zdroj: mpsr.sk)

Overenie účinnosti vybraných prípravkov proti nosánikovitým škodcom na ovocných plodinách

17-05-2018
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářsky Holovousy s.r.o.
(zdroj: Sady a vinice 1/2018, str. 14-16)

Možnosti racionalizácie chemickej ochrany rastlín

16-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre