Novinky

Špargľa je zelenina kráľov

23-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Ministerstvo pôdohospodárstva rozširuje možnosti poskytovania pomoci pre včelárov

18-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Reprodukcia umelo vysadzovaných hrabavcov

18-05-2017
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny č.8/2017, str. 24)

Je intenzivní výkrm skotu perspektivní? - 2. část

15-05-2017
1Praha Uhříněves; 2VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves, oddělení technologie a techniky chovu HZ

Spotreba, produkcia, dovoz a vývoz slovenskej zeleniny

11-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Poľnohospodárstvo bez GMO

11-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Používanie pesticídov ohrozuje včely medonosné

05-05-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of California San Diego)

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu GSAA špeciálnu pomoc

03-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Národný monitorovací program 2016 v sadoch a vinohradoch

03-05-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Hnojová koncovka farmy živočíšnej výroby – "Nekonečný príbeh"

28-04-2017
AGROBIOENERGIA - Združenie pre poľnohospodársku biomasu
(zdroj: Roľnícke noviny 50/2016, str. 13-14)