Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 17.08.2018 - 23.08.2018

17-08-2018

Diskusné okrúhle stoly Agrokomplex 2018

15-08-2018
(zdroj: www.agroinstitut.sk)

Krajský informačný deň na Agrokomplexe 2018

15-08-2018
(zdroj: www.agroinstitut.sk)

Humínové látky, základ účinnosti rôznych kondicionérov na báze uhlíka

15-08-2018
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2 HUMAC, s.r.o.Košice

Kukuričná siláž významná objemová krmovina

14-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 29/2018 - Ochrana vzchádzajúcej repky ozimnej

14-08-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Ozimné obilniny a príprava pôdy

10-08-2018
NPPC – VÚRV v Piešťanoch

Čím možno nahradiť štandardné palivá - 2. časť

09-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zber slamy a obsah organickej hmoty v pôde

03-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Čím možno nahradiť štandardné palivá - 1. časť

01-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre