Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Európska komisia zintenzívňuje monitorovanie poľnohospodárskych trhov ovplyvnených ruskou inváziou na Ukrajinu

25-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila rozhodnutie zbierať mesačné údaje o úrovni zásob obilnín, olejnín a ryže v EÚ. Ide o priame pokračovanie oznámenia o „zabezpečení potravinovej bezpečnosti a posilnení odolnosti potravinových systémov“, ktoré bolo predložené 23. marca. Cieľom je lepšie sledovať stav zásob v súčasnom prostredí vysokých cien a vnímanej neistoty ohľadom dodávok.

Aktuálne informácie o úrovni zásob hlavných komodít obilnín (ako je pšenica, kukurica alebo jačmeň), olejnín (ako je repka olejná, slnečnica, sója) a ryže sú nevyhnutné na rozhodovanie o príslušných opatreniach na prevenciu a zmiernenie narušenia trhu. Členské štáty budú musieť Európskej komisii oznamovať úroveň zásob obilnín, olejnín, ryže a ich certifikovaných osív, ktoré majú v držbe producenti, veľkoobchodníci a hospodárske subjekty. Tieto oznámenia by sa mali podávať mesačne, a to do konca každého mesiaca za predchádzajúci mesiac. Vykonávacie nariadenie nadobudlo účinnosť 20.5. 2022 a prvé oznámenia sa očakávajú koncom júla, aby členské štáty mali dostatok času na zavedenie požadovaných postupov monitorovania a podávania správ.

Európska komisia zverejní oznámenia s cieľom zabezpečiť transparentnosť trhu a poskytnúť včasný a presný obraz o dostupnosti základných komodít pre potraviny a krmivá.

V súvislosti so zvýšeným monitorovaním poľnohospodárskych trhov, ktoré ovplyvnila ruská invázia na Ukrajinu, Európska komisia spustila aj špeciálnu informačnú tabuľu, na ktorej sa uvádzajú aktuálne a podrobné štatistiky o cenách, produkcii a obchode s pšenicou na mletie, kukuricou, jačmeňom, repkou olejnou, slnečnicovým olejom a sójovými bôbmi na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni. Zahrnuté sú aj očakávané budúce ceny, ako aj ceny energetických vstupov a odkazy na ďalšie užitočné zdroje. Trhové subjekty tak majú k dispozícii najdôležitejšie informácie na jednom mieste.

V rámci solidarity EÚ s Ukrajinou Komisia nedávno predstavila aj akčný plán na zriadenie "tratí solidarity", aby sa zabezpečilo, že Ukrajina bude môcť vyvážať obilie, ale aj dovážať tovar, ktorý potrebuje, od humanitárnej pomoci až po krmivo a hnojivá.  Európska komisia tiež prijala balík podpory vo výške 500 miliónov EUR na podporu poľnohospodárov v EÚ, aby mohli zvýšiť svoju produkciu a čeliť vplyvu rastúcich cien vstupov a narušenia trhu.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-steps-its-monitoring-agricultural-markets-impacted-russias-invasion-ukraine-2022-may-20_en