Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Potenciál rastu agropotravinárskeho vývozu EÚ prostredníctvom elektronického obchodu do Číny

02-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Štúdia Európskej komisie poskytuje komplexný prehľad existujúcich a potenciálnych trhových príležitostí a výziev pre zainteresované strany v oblasti agropotravinárstva EÚ pri vývoze svojich produktov prostredníctvom elektronického obchodu do Číny.

Čína je najväčším svetovým trhom elektronického obchodu, pričom predaj agropotravinárskych výrobkov prostredníctvom elektronického obchodu sa za rok 2020 odhaduje na takmer 82 miliárd EUR.

Čína je treťou destináciou pre vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ v celkovej hodnote viac ako 17 miliárd EUR v roku 2021 (8,7 % celkového agropotravinárskeho obchodu EÚ27). Hodnota elektronického obchodu s agropotravinárskymi výrobkami EÚ v Číne sa za rok 2020 odhaduje na približne 2,2 miliardy EUR. Predpokladá sa, že celkový čínsky trh elektronického obchodu s agropotravinárskymi výrobkami bude v nasledujúcich rokoch naďalej výrazne rásť (10 % na rok).

Štúdia identifikuje rôzne faktory dôležité pre agropotravinárskych vývozcov EÚ, napr: produkty s najväčším potenciálom; bežne sa vyskytujúce ťažkosti; výhľad pre určitých výrobcov (MSP, ekologických výrobcov a výrobcov produktov so zemepisným označením); potenciálne platformy a partneri; obchodné modely;  iniciatívy na podporu exportu.

Rastúca stredná trieda v Číne stále viac vyžaduje vyššiu kvalitu produktov. To vedie k pozitívnym vyhliadkam pre agropotravinárske výrobky EÚ predávané prostredníctvom elektronického obchodu, najmä pokiaľ ide o ekologické výrobky a výrobky so zemepisným označením.

Po dôkladnej analýze rôznych faktorov štúdia dospela k záveru, že najlepší potenciál majú tieto kategórie produktov: produkty vnímané ako zdravé (napr. rastlinné); jedlo pre deti; vína a liehoviny; potraviny so zemepisným označením (najmä spracované mäso a mliečne výrobky); balené ekologické produkty a krmivo pre domáce zvieratá.

Aby sa mohli agropotrevinárske produkty predávať online, je nevyhnutné, aby výrobky mali značku a aby mali dlhú trvanlivosť. Tieto dve charakteristiky do značnej miery vysvetľujú obmedzený potenciál čerstvých produktov na vývoz prostredníctvom elektronického obchodu.

Potreba lokalizácie a propagácie a odlišné technologické prostredie v Číne často predstavujú výzvy pre vývoz z EÚ. Problémy môžu nastať aj v súvislosti s prepravou tovaru do Číny za ekonomicky atraktívne sadzby, úrovňou konkurencie na trhu, ekonomickou životaschopnosťou predaja prostredníctvom elektronického obchodu (predovšetkým vysoký vstupný poplatok pre väčšinu čínskych platforiem elektronického obchodu) alebo ochranou práv duševného vlastníctva.

Výskum pre štúdiu sa uskutočnil medzi koncom roka 2020 a decembrom 2021 a vykonalo ho konzorcium odborných spoločností v Európe a Číne.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/growth-potential-eu-agri-food-exports-e-commerce-china-2022-apr-29_en