Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

EÚ si v roku 2021 udržala pozíciu v rámci obchodu s agropotravinárskymi výrobkami

25-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila mesačnú správu o obchode za rok 2021, ktorá sa osobitne zameriava na agropotravinársky obchod EÚ s Ukrajinou a Ruskom v minulom roku.

Celková hodnota agropotravinárskeho obchodu EÚ dosiahla v roku 2021 rekordných 328,1 miliardy EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 7 %. To viedlo k obchodnému prebytku vo výške 67,9 miliardy EUR, čo je o 8 % viac v porovnaní s rokom 2020. Produkty s vysokou hodnotou, ako sú víno, liehoviny a likéry, čokoláda a cukrovinky dosahovali dobré výsledky. Produkty, ktoré priamo súvisia s príjmom farmy viac, ako napr. bravčové mäso, mliečne výrobky a pšenica, ovplyvnilo zníženie vývozných hodnôt a zaznamenali horšie výsledky.

Agropotravinárske výrobky sa v roku 2021 vyvážali predovšetkým do Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických a Číny, pričom ide o 42 % všetkého agropotravinárskeho exportu. Vývoz do Spojených štátov amerických vzrástol o viac ako 3 miliardy EUR alebo 14 %, čo bolo spôsobené najmä vývozom vína (nárast o 29 %) a liehovín (nárast o 19 %), ktoré predstavujú jednu tretinu celkového vývozu agropotravinárskych výrobkov EÚ do uvedenej krajiny. Zatiaľ čo vývoz do Spojeného kráľovstva na začiatku roka prudko klesol v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, od marca sa vrátil na normálnu úroveň a medziročne zostal stabilný.

Vývoz do Číny klesol o 550 miliónov EUR, resp. o 3 %, najmä v dôsledku poklesu vývozu bravčového mäsa (pokles o 31 %) a dojčenskej výživy (pokles o 18 %). Zvýšil sa export do Južnej Kórey (nárast o 910 miliónov EUR), Švajčiarska (nárast o 815 miliónov EUR) a Nórska (nárast o 562 miliónov EUR).

V roku 2021 sa Brazília stala hlavným dodávateľom agropotravinárskych produktov do EÚ, pričom hodnota dovozu vzrástla o 19 % na 13,5 miliardy EUR. Dôvodom bol dovoz sójových bôbov (nárast o 50 %), kávy (nárast o 25 %) a pokrutín (nárast o 13 %). Dovoz zo Spojeného kráľovstva zaznamenal veľký pokles, medziročne o 3,8 miliardy EUR (o 25 %). Znížil sa aj dovoz z USA, ktorý klesol o 366 miliónov EUR (o 4 %). Výrazný nárast dovozu bol zaznamenaný z Indonézie (o 1,2 miliardy EUR) a Ukrajiny (o 1 miliardu EUR).

Víno, obilninové výrobky, čokoláda a cukrovinky mali najvyššie hodnoty vývozu a predstavovali 18 % celkového agropotravinárskeho vývozu EÚ. Vývoz vína vzrástol o 3,2 miliardy EUR, výrobkov na báze obilnín o 714 miliónov EUR a čokolády a cukroviniek o 948 miliónov EUR. Vývoz bravčového mäsa klesol o viac ako 900 miliónov EUR, čo je najväčší pokles zo všetkých kategórií výrobkov v roku 2021.

Najväčší nárast hodnoty dovozu bol zaznamenaný v prípade sójových bôbov (o 1,5 miliardy EUR, resp. o 30 %) a pokrutín (o 1,5 miliardy EUR, resp. o 24 %), pričom tieto dve kategórie produktov predstavujú 11 % všetkých agropotravinárskych dovozov. Dôvodom bol prudký nárast cien komodít a zvýšenie nákladov na energie. Množstvo dovezených sójových bôbov a pokrutín sa znížilo o 3 % a 1 %, čo ilustruje jasný cenový vplyv na zvýšenie dovozných hodnôt.

Nevyprovokovaná vojenská agresia Ruska proti Ukrajine má významný vplyv na agropotravinársky obchod v EÚ a na celom svete. Ukrajina v roku 2021 vyviezla do EÚ agropotravinárske výrobky v hodnote takmer 7 miliárd EUR, čím sa stala štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ v oblasti agropotravinárskych výrobkov. Dovoz z Ukrajiny predstavuje 36 % dovozu obilnín do EÚ, ako aj 16 % dovozu produktov z olejnatých semien. EÚ v roku 2021 vyviezla na Ukrajinu agropotravinárske výrobky za viac ako 3 miliardy EUR.

Ukrajinský sektor plodín na ornej pôde je celosvetovo silný a predstavuje 84 % všetkého agropotravinárskeho exportu z krajiny. Pokračujúce narušenie dodávateľských reťazcov ako také môže spôsobiť zničujúce dlhodobé následky pre ukrajinskú ekonomiku.

Rusko je tiež silným agropotravinárskym obchodným partnerom, ktorý v roku 2021 vyviezol do EÚ agropotravinárske výrobky v hodnote 2,1 miliardy EUR. Pred inváziou na Ukrajinu tvoril dovoz kŕmnych surovín z  Ruska 20 % všetkého dovozu tejto komodity do EÚ. Najviac vyvážanými agropotravinárskymi výrobkami EÚ do Ruska sú víno a liehoviny, ktorých hodnota vývozu v roku 2021 dosiahla 1,1 miliardy EUR.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-maintained-its-position-top-trader-agri-food-products-2021-2022-mar-23_en