Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Otvorenie fóra o startupovej dedine: napĺňanie vízie rozvoja vidieckych oblastí EÚ

22-11-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia otvorila fórum o startupovej dedine s cieľom získať komplexnú predstavu o výzvach pre vidiecke startupové spoločnosti, ako aj o ich potenciáli. Ako súčasť dlhodobej vízie rozvoja vidieckych oblastí v EÚ z júna 2021 a akčného plánu Komisie pre vidiecke oblasti, každoročné fórum o startupovej dedine prispieva k výskumu a inováciám vo vidieckych komunitách a pomáha vytvárať inovatívnejšie formy podnikania, ktoré oslovia viac mladých a talentovaných ľudí.

Fórum má byť otvoreným priestorom, v ktorom sa môžu miestne, regionálne, národné a európske inštitúcie a zainteresované strany stretnúť, diskutovať a formulovať opatrenia zamerané na inovácie generované startupmi vo vidieckych oblastiach. Bude spájať aktérov inovácií na vidieku v celej EÚ a podporovať rozvoj inovačných ekosystémov vo vidieckych oblastiach.

Všeobecnejšími cieľmi fóra o startupovej dedine sú:

  • podporiť ďalší rozvoj inovačných ekosystémov na vidieku,
  • identifikovať spúšťačov inovácie vo vidieckych oblastiach a podrobiť ich analýze,
  • prepojiť aktérov inovácií na vidieku v celej EÚ, so zameraním na startupy,
  • poskytnúť spoločný výklad pojmu startupová dedina, ako aj zdôrazniť jej súvislosť s inteligentnou dedinou.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_6051