Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Komisia zverejnila prieskum verejnej mienky o potravinách a poľnohospodárstve v EÚ

14-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Podľa najnovšieho celoeurópskeho prieskumu verejnej mienky Eurobarometra o poľnohospodárstve a spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP), ktorý zverejnila Európska komisia, takmer traja zo štyroch Európanov vedia o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) a usudzujú, že z nej majú úžitok všetci občania.

Prieskum sa uskutočnil od augusta do septembra 2020 a zahŕňal viac ako 27 200 respondentov v 27 členských štátoch:

 • 95% respondentov si myslí, že poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti sú dôležité pre „našu budúcnosť“ v Európskej únii;
 • 73% respondentov má informácie SPP;
 • 76% respondentov  verí, že SPP je prospešná pre všetkých občanov, nielen pre poľnohospodárov.
 • 62% respondentov je  presvedčených, že hlavným cieľom SPP by malo byť zabezpečenie bezpečných, zdravých a kvalitných potravín;
 • 52% občanov si myslí, že jedným z hlavných cieľov SPP by mala byť ochrana životného prostredia a boj proti zmene podnebia;
 • 51% občanov si myslí, že jedným z hlavných cieľov SPP by malo byť zabezpečenie primeranej životnej úrovne poľnohospodárov;
 • 80% respondentov si myslí, že oblasťou, v ktorej si EÚ najviac plní svoju úlohu, je potravinová bezpečnosť;
 • 39% občanov si myslí, že podpora poskytovaná poľnohospodárom je príliš nízka;
 • 56% občanov si myslí, že by EÚ mala zvýšiť svoju podporu poľnohospodárom;
 • 56% respondentov si v súčasnosti uvedomuje logo ekologického poľnohospodárstva;
 • povedomie o ďalších logách, napríklad logách zemepisných označení, zostalo stabilné;
 • 42% občanov verí, že poľnohospodárstvo je jednou z hlavných príčin zmeny podnebia;
 • 55% občanov sa domnieva, že poľnohospodárstvo už významne prispelo k boju proti zmene podnebia;
 • v rámci vidieckych oblastí ako “dobrú” kvalifikovalo 82% občanov oblasť životného prostredia a krajiny, 56% oblasť prístupu k voľnočasovým a kultúrnym aktivitám a 54% oblasť vzdelávacích zariadení;
 • 55% občanov za najvýraznejší pokrok vo vidieckych oblastiach považuje prístup k vysokorýchlostnému internetu;
 • 42% občanov si myslí, že pracovné príležitosti vo vidieckych oblastiach sa zhoršujú;
 • k najdôležitejším výhodám, ktoré lesy poskytujú, podľa 69% občanov patrí zabezpečenie prirodzených biotopov pre zvieratá, ochrana biodiverzity a ochrany prírody a podľa 65% občanov je to absorpcia oxidu uhličitého a prispenie k boju proti zmene podnebia a jej škodlivým účinkom.

Celá správa z prieskumu EÚ bude zverejnená neskôr v novembri spolu s informačnými listami jednotlivých krajín. Súhrn je teraz k dispozícii online.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/sustainability-rural-areas-food-security-commission-publishes-public-opinion-survey-eu-food-and-farming-2020-oct-13_en