Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Poľnohospodársko-potravinársky obchod v EÚ 27 za január až apríl 2020

10-08-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

V období od januára do apríla predstavovala hodnota agropotravinárskeho vývozu v EÚ-27 61,9 miliárd EUR (nárast 4,8% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019), zatiaľ čo hodnota dovozu sa zvýšila na 42,4 mld. EUR (nárast o 2,3%). EÚ zaznamenala počas tohto obdobia obchodný prebytok v sektore agropotravinárstva vo výške 19,5 miliárd EUR, čo je nárast o 10% v porovnaní s úvodnými mesiacmi roku 2019.

 • vysoký dopyt po bravčovom mäse spôsobil prudký nárast hodnoty vývozu EÚ do Číny, ktorý sa v porovnaní s januárom až aprílom 2019 zvýšil o 1,65 miliárd EUR;
 • vysoký dopyt bol aj po pšenici, droboch a detskej výžive;
 • zvýšenie vývozu do Saudskej Arábie a Maroka o 366 miliónov EUR; respektíve 308 miliónov EUR, v dôsledku silného dopytu po jačmeni a pšenici v oboch krajinách; 
 • zvýšenie vývozu z EÚ do Alžírska (o 273 miliónov EUR) a Japonska (o 203 miliónov EUR);
 • pokles vo vývoze do Hongkongu (pokles o 153 miliónov EUR) a Singapuru (pokles o 122 miliónov EUR);
 • celková hodnota vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov EÚ do Spojeného kráľovstva klesla o 879 miliónov EUR, zatiaľ čo dovoz zo Spojeného kráľovstva klesol o 576 miliónov EUR;
 • pokles  dovozov EÚ na Ukrajinu ( o 140 miliónov EUR), USA (pokles o 207 miliónov EUR) a Indie (pokles o 121 miliónov EUR);
 • nárast dovozu agropotravinárskych výrobkov z Kanady o 426 miliónov EUR najmä repky a sójových bôbov;
 • nárastu dovozu z Pobrežia Slonoviny (o 285 miliónov EUR)- dopyt po kakaových bôboch;
 • nárast vývozu o 275 miliónov EUR do Turecka - dopyt po orechoch a citrusových plodoch, ovocných a zeleninových prípravkoch.

Najväčší nárast vývozu bol zaznamenaný v prípade:

 • pšenice (o 1,25 mld. EUR),
 • bravčového mäsa (nárast o 1,26 mld. EUR) a
 • obilnín iných ako pšenica a ryža (o 439 mil. EUR). 

Pokles bol zaznamenaný vo vývoze:

 • vína však klesla o 488 miliónov EUR,
 • destilátov a likérov (pokles o 466 miliónov EUR) a
 • surových koží a kožiek (pokles o 284 miliónov EUR)

Najväčší nárast bol zaznamenaný v dovoze:

 • čerstvého a sušeného tropického ovocia o 553 miliónov EUR. 
 • olejnín (iných ako sójové bôby) o 370 miliónov EUR,
 • oleja z palmových a palmových jadier o 316 miliónov EUR. 

Pokles bol zaznamenaný v dovoze:

 • pokrutín (pokles o 237 miliónov EUR),
 • obilnín iných ako pšenica a ryža (pokles o 487 miliónov EUR),
 • surového tabaku (pokles o 226 miliónov EUR).

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu27-agri-food-trade-latest-data-january-april-2020-2020-jul-23_en