Novinky

Vplyv klimatických podmienok na mliekovú úžitkovosť bahníc v slovenských podmienkach

13-05-2021
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 PPD Liptovská Teplička; 3 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Európska zelená dohoda: Komisia chce dosiahnuť nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

12-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 19/2021

12-05-2021
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Na podanie jednotnej žiadosti ostáva poľnohospodárom už len niekoľko dní

11-05-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Môžu rastlinné vírusy napadnúť človeka?

10-05-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

EÚ a FAO vyzývajú na transformáciu agropotravinárskych systémov

07-05-2021
(zdroj: www.fao.org)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 07.05.2021 - 13.05.2021

07-05-2021

V januári 2021 bol zaznamenaný pokles agropotravinárskeho obchodu

07-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia rozširuje možnosti kontrol v rámci SPP pre rok 2021

06-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vegetačný rok zemiakov 2020 je za nami

05-05-2021
ÚKSÚP Bratislava - Skúšobná stanica Spišská Belá