Novinky

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2018

12-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 41/2018 - Vektory viróz v ozimných obilninách

09-11-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 09.11.2018 - 15.11.2018

09-11-2018

Výživa: jeden z najdôležitejších faktorov zdravia

07-11-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy

Signalizácia v ochrane rastlín – 40/2018 - Ošetrenie repky pred nástupom zimy

06-11-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Ekonomická dôležitosť znakov ošípaných v systéme trojplemenného kríženia

05-11-2018
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha-Uhříněves

Agrorezort podporí chovateľov sladkovodných rýb

05-11-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Kukurica - charakteristika hybridov (2018)

02-11-2018

Kukurica - prehľad hybridov (2018)

02-11-2018

Technologicko-chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu dojčiacich kráv

31-10-2018
NPPC – VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, júl - august 2018, str. 26-28)