Novinky

Spôsoby navigácie strojových súprav

23-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Signalizácia v ochrane rastlín – 28/2019

22-07-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 19.07.2019 - 25.07.2019

19-07-2019

Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou pre prijímateľov projektových podpôr PRV 2014-2020

18-07-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Slabšia kondícia dojníc negatívne ovplyvňuje zdravie paznechtov

18-07-2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zber slamy a vplyv pozberových zvyškov na úrodnosť pôdy

16-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stabilita vína pred jeho fľašovaním a jej zhodnotenie

11-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva

Začína registrácia žiadateľov na „Zelenú naftu 2019+“

10-07-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami

10-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zdravotný stav mliečnej žľazy bahníc v pozornosti chovateľa

04-07-2019
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Katedra veterinárskych disciplín; 2Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, VÚŽV Nitra; 3VETSERVIS, s.r.o.