Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 22.05.2020 - 28.05.2020

22-05-2020

Ako budúca SPP prispeje k Európskemu ekologickému dohovoru

22-05-2020
(Zdroj:www.ec.europa.eu)

Posilnenie odolnosti Európy: zastavenie straty biodiverzity a budovanie zdravého a udržateľného potravinového systému

21-05-2020
(Zdroj:www.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 21/2020

21-05-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 20/2020

21-05-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Vplyv aplikácie organických hnojív na úrody rastlín a na obsah voľne žijúcej baktérie obohacujúcej pôdu o dusík

19-05-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ceny pšenice a kukurice od európskych pestovateľov majú tendenciu mierneho zvýšenia

19-05-2020
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
(zdroj: Agromagazín 3/2020, str. 12-13)

Správa EK o úlohách a výhodách maloobchodných aliancií v agropotravinárskom dodávateľskom reťazci

19-05-2020
(Zdroj:www.ec.europa.eu)

Európsky parlament podporil opätovné využívanie vyčistenej odpadovej vody v poľnohospodárstve

15-05-2020
(Zdroj: www.europarl.europa.eu)

Málo mrazu – veľa chorôb?

14-05-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín