Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 15.10.2021 - 21.10.2021

15-10-2021

Zemiaky sú strategická plodina, musíme urobiť maximum pre rozvoj jej pestovania

15-10-2021
(zdroj: Naše pole 9/2021, str. 14-16)

Signalizácia v ochrane rastlín – 41/2021

14-10-2021
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Prítomnosť a budúcnosť biopalív prvej generácie aj z aspektu repky olejky

14-10-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Analýza poľnohospodárskej fytomasy ako paliva

12-10-2021
ÚKSÚP Bratislava, pracovisko Rovinka

Klietky, či alternatívne systémy? Čo nosniciam vyhovuje z hľadiska welfare?

07-10-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Výhody precizního krmení prasat

05-10-2021

Kedy zberať kukuricu na siláž? ...názory a fakty...

05-10-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves
(zdroj: Slovenský chov júl - august 2021, str.36-38)

Skladovanie a pozberová úprava hlavných plodín

04-10-2021
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
(zdroj: Agromagazín 7/2021, str. 30-31)

Agropotravinársky obchod v EÚ v prvom polroku 2021

30-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)