Novinky

Signalizácia v ochrane rastlín – 27/2021

23-06-2021
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Uhlík je palivem pro život v půde

23-06-2021
1 Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko; 2 Biopratex s. r. o.

Aké množstvo emisií amoniaku a skleníkových plynov sa vyprodukovalo z chovu hospodárskych zvierat v roku 2019?

21-06-2021
1 SHMÚ; 2 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 21/2021, str. 24-25)

Nasýtenosť pôdy vodou na Slovensku

21-06-2021
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
(zdroj: Naše pole 5/2021, str. 64-66)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 18.06.2021 - 24.06.2021

18-06-2021

Nasadenie pásových zavlažovačov v systéme moderného zavlažovania

17-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Naše pole 5/2021, str. 68-71)

42. zasadnutie konferencie FAO 14. – 18. júna 2021

15-06-2021
(zdroj: www.fao.org)

Rôzne prístupy k hnojeniu jačmeňa jarného dusíkom

15-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Identifikácia a charakterizácia vírusov viniča hroznorodého modernými biomolekulárnymi nástrojmi

14-06-2021
Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

EÚ doviezla v roku 2020 o niečo menej ekologických agropotravinárskych výrobkov

10-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)