Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 26.02.2021 - 11.03.2021

26-02-2021

Je potrebné, aby poľnohospodárska politika zabezpečila výraznejšie zlepšenie životného prostredia pre vodu v Európe

26-02-2021
(zdroj: www.eea.europa.eu)

Autonómne traktory predstavujú budúcnosť poľnohospodárstva

26-02-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 1/2021, str. 5-8)

Signalizácia v ochrane rastlín – 6/2021

24-02-2021
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Redistributívna platba pomôže všetkým

24-02-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zdravotný stav mliečnej žľazy dojníc v pozornosti chovateľa

24-02-2021
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2VETSERVIS, s.r.o.; 3NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Nové trendy využitia separátu v ustajnení dojníc

23-02-2021
Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, 1Katedra výživy a chovu zvierat, 2Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, 3Katedra biológie a fyziológie, 4Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Reštart vidieka po dopadoch pandémie COVID-19

22-02-2021

Strukoviny sú podľa FAO kľúčom k potravinovej bezpečnosti, zdravej výžive a udržateľným agropotravinárskym systémom

22-02-2021
(zdroj: www.fao.org)

Komisia zverejnila štúdiu o vplyve SPP na rozvoj vidieckych oblastí, ktorá sa týka sociálno-ekonomických aspektov

19-02-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)