Novinky

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (II.)

08-12-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

686 miliónov EUR, ktoré sa majú vrátiť európskym poľnohospodárom

08-12-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Fazuľa – obľúbená slovenská strukovina

08-12-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 03.12.2021 - 09.12.2021

03-12-2021

Rok v znamení krízy v chove ošípaných

03-12-2021
Slovenská asociácia chovateľov ošípaných
(zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2021, str. 16)

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (I.)

02-12-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Význam biopásov v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine

02-12-2021
FPV UKF v Nitre, Katedra ekológie a environmentalistiky

Zhodnotenie lúčnych a pasienkových miešaniek na ornej pôde

24-11-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Na začiatku vývoja bol brzdený diferenciál

23-11-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Otvorenie fóra o startupovej dedine: napĺňanie vízie rozvoja vidieckych oblastí EÚ

22-11-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)