Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Veterinárna starostlivosť

Oznámenie č. 104/2001


Účinnosť od: 23.03.2001

Oznámenie č. 104/2001 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požiadavkách na zabezpečovanie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov.

produkty – hygienické podmienky

Vyhláška č. 17/2001


Účinnosť od: 01.02.2001

Vyhláška č. 17/2001 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.

označovanie a evidencia

Vyhláška č. 18/2001


Účinnosť od: 01.02.2001

Vyhláška č. 18/2001 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat.

kontrola

Vyhláška č. 53/1998


Účinnosť od: 01.04.1998

Vyhláška č. 53/1998 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave inšpektorov ochrany zvierat.

odborná spôsobilosť inšpektorov