Novinky

Diferenciálne hydrostatické prevody (2. časť)

14-01-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)
(zdroj: Moderná mechanizácia 10/2014, s. 16-17)

Ochrana repkových porastov na jeseň

14-01-2015
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Diferenciálne hydrostatické prevody (1. časť)

08-01-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)
(zdroj: Moderná mechanizácia 8/2014, s. 16-17)

Múčnatka - jedna z najškodlivejších chorôb viniča hroznorodého nielen v roku 2014 a ochrana proti nej

15-12-2014
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Skladovanie zemiakov a ochorenia zemiakov počas skladovania

04-12-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kombajnový zber slnečnice

27-11-2014
Slovenaská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2014, str. 25-26)

Stanovenie optimálnych dávok dusíka pre kukuricu

25-11-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: PIONEER HI-BRED)

Prečo potrebujeme bioenergiu?

21-11-2014
Product manager Limagrain Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2014, str. 16)

Lucernová siláž, jej fermentačná charakteristika

19-11-2014
SPU v Nitre, Katedra výživy zvierat, FAPZ

Zemiaky - ochrana

13-11-2014
Agroinštitút Nitra, štátny podnik