Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Invázne buriny - Glejovka americká (Asclepias syriaca)

20-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)

19-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny

15-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Preemergentná ochrana ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)

16-12-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Preemergentná aplikácia herbicídov

10-12-2015
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny č. 33/2015, str. 11 a15)

Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav slnečnice

01-12-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra

Fyziologické škvrnitosti jačmeňa

26-11-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre

Európa sa obáva novej bakteriózy na zemiakoch

26-08-2015
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Správne načasovanie aplikácie fungicídov do kukurice

15-06-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko, Dunajská Streda

Fuzariózy kukurice a mykotoxíny

30-04-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny z 3.12.2014, str. 38)