Úvod / Novinky

Novinky

Udržateľné hospodárenie s vodou: prelomový digitálny nástroj

06-09-2022
(zdroj: www.fao.org)

Volné porody prasnic

05-09-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Komisia schválila prvé strategické plány SPP

05-09-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny na roky 2022 – 2025

05-09-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

26-08-2022
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Komisia radí v súvislosti s opätovným využívaním vody v poľnohospodárstve

24-08-2022
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Dynamika sledovaných agrochemických parametrov poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike

19-08-2022
ÚKSÚP Bratislava, Odbor pôdy a hnojív

KLOSTRÍDIE ... príčina, následok ... alebo ACIDÓZA?

18-08-2022
FEED LAB s.r.o. Spišská Nová Ves
(zdroj: Slovenský chov, jún 2022, str. 22-25)

Alternativní systémy chovu prasat

17-08-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Problematika ukončovania porastov medziplodín v praxi

12-08-2022
Biopratex s.r.o.