Novinky

Kombajnový zber slnečnice

27-11-2014
Slovenaská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2014, str. 25-26)

Stanovenie optimálnych dávok dusíka pre kukuricu

25-11-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: PIONEER HI-BRED)

Prečo potrebujeme bioenergiu?

21-11-2014
Product manager Limagrain Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2014, str. 16)

Lucernová siláž, jej fermentačná charakteristika

19-11-2014
SPU v Nitre, Katedra výživy zvierat, FAPZ

Zemiaky - ochrana

13-11-2014
Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Je to víno "bretty"?

07-11-2014
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava
(zdroj: Vinič a víno 2/2014)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 07.11.2014 - 30.11.2014

07-11-2014

Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (5. časť)

05-11-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 31.10.2014 - 06.11.2014

31-10-2014

Novinka!

30-10-2014