Novinky

Zlatisté žltnutie viniča - skúsenosti z Maďarska

27-10-2015
Syngenta Slovakia

Ovce si zaslúžia minimálne rovnakú starostlivosť o paznechty ako dojnice

22-10-2015
NPPC-VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, jún 2015, str.41)

Koncepcia a priority aplikovaného výskumu pôdy s výhľadom do roku 2020

20-10-2015
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Zmeny v objemovej hmotnosti pôdy redukovanej a výkonnosti kapusty repkovej pravej f. ozimnej pestovanej rôznymi technológiami obrábania pôdy

16-10-2015
NPPC – VÚRV Piešťany

Aktuálne trendy v technike pre hnojenie priemyselnými hnojivami

12-10-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve, 6/2015, str. 14-16)

Význam podmietky sa neznižuje, skôr tu platí opačný trend

05-10-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 7/2015, str. 5-9)

Správne vedenie strojov po poli

29-09-2015
Katedra strojov a výrobných systémov, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku za rok 2014

24-09-2015
ÚKSÚP Bratislava

Technika pre obsluhu bioplynových staníc – príprava vstupného substrátu

18-09-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Centrum výskumu bioenergie

Pozornost se upírá k polním robotům

17-09-2015
Katedra zemědělských strojů, Katedra fyziky, ČZU v Praze