Novinky

Odrody jahôd

23-05-2016

Phoma terrestris – nová hrozba pre kukuricu

19-05-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra ochrany rastlín

Predpoklady rozvoja ovocinárstva na Slovensku do roku 2020

16-05-2016
ÚKSÚP Veľké Ripňany, Odbor ovocinárstva a IP
(zdroj: Sady a vinice, 1/2016, str. 20-21)

Nový pomocník při výrobě vína dimetyldikarbonát

12-05-2016
Mendelova univerzita v Brně, UVV ZF

PSA - bakteriální choroba aktinídie (rakovinné odumírání kiwi)

09-05-2016
Mendelova univerzita v Brně

Traktory a inovačné trendy ich vývoja

06-05-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Řez velkoplodých aktinídií (kiwi)

04-05-2016
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Sady a vinice 1/2016, str. 8-9)

Invázne dreviny - Javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides)

02-05-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne dreviny - Kustovnica cudzia (Lycium barbarum)

29-04-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky II.

26-04-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre