Novinky

Minerálna výživa koní

03-12-2015
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav slnečnice

01-12-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra

Fyziologické škvrnitosti jačmeňa

26-11-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre

Asanácia chovateľských priestorov – dôležitá súčasť úspešného chovu zvierat

25-11-2015
odborný poradca VVS SK pre hygienu dojenia a ustajnenia
(zdroj: Slovenský chov 4/2015, str. 26 a 5/2015 str. 28 a 30)

Zmeny v označovaní pôvodu mäsa by mohli zvýšiť dopyt po domácich produktoch

20-11-2015
1NPPC – VÚŽV Nitra; 2Únia hydinárov Slovenska
(zdroj: Slovenský chov, máj 2015, str. 20-21)

Podmienky skladovania zeleniny

20-11-2015
FZKI SPU Nitra

Diferenciálne hydrostatické prevody (4. časť)

12-11-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)
(zdroj: Moderná mechanizácia 6/2015, s. 26-28)

Diferenciálne hydrostatické prevody (3. časť)

11-11-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)
(zdroj: Moderná mechanizácia 1/2015, s. 16-18)

Tepelný stres pri dojniciach a ochrana proti nemu

03-11-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroba Nitra

Aktuálne trendy pri obrábaní pôdy

28-10-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre