Úvod / Novinky

Novinky

Katalóg strojov a indexácia katalógových cien

22-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Vinohrad v druhej polovici vegetačného obdobia

19-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Rast cien energií, hnojív aj strojov

16-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Upozornenie na prvý výskyt vírusu kučeravosti listov rajčiaka New Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus) v podmienkach Slovenska

14-09-2022
ÚKSÚP v Bratislave

Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov

13-09-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Múčnatka na repke – nepríjemné prekvapenie

13-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied

Produkcia a mliekový produkčný potenciál ďatelinotrávnych miešaniek na ornej pôde

09-09-2022
NPPC - – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Svetové ceny potravinových komodít klesli v auguste piaty mesiac po sebe

07-09-2022
(zdroj: www.fao.org)

Straty výkonu sú aj v hydraulike

07-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nové odrody repky olejky ozimnej (rok 2022)

07-09-2022
ÚKSÚP v Bratislave