Novinky

Invázne buriny

15-01-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Obrábanie a zúrodňovanie zhutnených pôd

15-01-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spôsoby vedenia alkoholovej fermentácie

05-01-2016
FCHPT STU Bratislava

Technológia výroby tokajských vín

17-12-2015
1Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava; 2Tokaj & Co., s.r.o, Malá Tŕňa

Preemergentná ochrana ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)

16-12-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Plodiny viažuce dusík vhodné pre oblasť ekologického záujmu (greening)

10-12-2015
NPPC – VÚRV Piešťany

Preemergentná aplikácia herbicídov

10-12-2015
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny č. 33/2015, str. 11 a15)

Minerálna výživa koní

03-12-2015
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav slnečnice

01-12-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra

Fyziologické škvrnitosti jačmeňa

26-11-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre