Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Zlatisté žltnutie viniča - skúsenosti z Maďarska

27-10-2015
Syngenta Slovakia

Kvalitná príprava a starostlivosť o pôdu vo vinohrade sa nám vráti

13-08-2015
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre

Pohled do kmínku révového keře

15-07-2015
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Stanovenie voľného a celkového oxidu siričitého

23-06-2015
ÚKSÚP, Bratislava

Múčnatka - jedna z najškodlivejších chorôb viniča hroznorodého nielen v roku 2014 a ochrana proti nej

15-12-2014
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Je to víno "bretty"?

07-11-2014
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava
(zdroj: Vinič a víno 2/2014)

Animální tóny v červených vínech

30-10-2014
Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Hon na mineralitu

30-10-2014
Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ako ďalej proti múčnatke viniča? Prevencia!

17-09-2014
(zdroj: Roľnícke noviny č. 21/2014)

Diskusia úpadok slovenského vinohradníctva nezastaví

10-07-2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
(zdroj: Vinič a víno 1/2014, str. 24-25)