Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Využitie termovízie v diagnostike sušiarní

23-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Gabriela Matečná odovzdala semená pôvodných slovenských rastlín do Svetovej génovej banky na Svalbarde

23-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hnojenie tuhými a tekutými organickými hnojivami

07-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Strata hmoty a dusíka v maštaľnom hnoji

19-09-2019
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Význam minimalizačných technológií z hľadiska produkcie fytomasy

31-07-2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Digestát – surovina vo výžive trávnych porastov

19-06-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov

14-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ

Rojení chroustů a škodlivost ponrav v roce 2019

03-06-2019
Komora zemědělských poradců ČR

Význam trvalých trávnych porastov pre krajinu a človeka

28-05-2019
Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava

Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde – alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia

20-05-2019
1 Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra