Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Odborné informácie

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - byliny

26-08-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zabudnuté pseudocereálie, vhodné pre bezlepkovú diétu

25-08-2014
SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - olejniny-semená

20-08-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - škrupinové ovocie

20-08-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - obilniny

30-07-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - strukoviny

30-07-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Obsahové látky v zelenine a ich vlastnosti

19-06-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Obsahové látky v ovocí a ich vlastnosti

19-06-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Rastlinná biomasa fortifikovaná selénom - hodnotný zdroj Se vo výžive ľudí a zvierat

17-10-2013