Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Výsledky porovnání konvenční a ekologické technologie pěstování brambor v České republice v letech 2010 – 2014

10-06-2015
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod

Múčnatka - jedna z najškodlivejších chorôb viniča hroznorodého nielen v roku 2014 a ochrana proti nej

15-12-2014
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obilniny pestované v ekologickom režime

21-05-2014
Česká zemědělská univerzita v Praze

Pšenica pre ekologický spôsob pestovania

31-03-2014

Legislatíva

31-03-2014