Novinky

Opatření při kousání ocasů

21-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Práce vo vinohrade v mesiacoch jún a júl

21-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vodné zdroje v krajine pre závlahy

17-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Příčiny kousání ocasů u prasat

16-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Čelné nakladače ako súčasť výbavy traktorov

14-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv herbicídu a biostimulantov na produkciu a ekonomické výsledky jedlých zemiakov

14-06-2022
(zdroj: www.mdpi.com)

Práce v ovocnom sade v mesiacoch jún a júl

14-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Udržení nízké koncentrace etylenu ve velkokapacitní chladírně větráním venkovním vzduchem

09-06-2022
Mendelova univerzita v Brně

Zkušenosti s africkým morem prasat v Číně

09-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Kalkulačka podpôr v rámci Strategického plánu 2023-2027 na Slovensku

02-06-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)