Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Odborné informácie

Výskumníci preverili kvalitu bravčového mäsa na našom trhu

18-01-2019
NPPC - VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov október 2018, str. 32-33)

Riešenie rizík v poľnohospodárstve je kľúčom k stabilite zásobovania občanov potravinami

22-10-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hodnota mlieka je v jeho čerstvosti

07-07-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Slovenské poľnohospodárstvo očakáva v roku 2017 pokles o 1%

16-03-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Potvrdené: Tie isté výrobky majú na Slovensku a v Rakúsku iné zloženie

17-02-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Kvalita ovčieho mlieka posudzovaná na základe spektra mastných kyselín

20-09-2016
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Katedra špeciálnej zootechniky; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 3 Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Vplyv produkčných ochorení na kvalitu mlieka

14-09-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, máj 2016, str. 36-38)

Ako vyrábať kvalitné mlieko?

27-06-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

Antinutričné látky v zrninách

12-04-2016
2Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Kritéria výživnej kvality bielkovín

12-04-2016
2Univerzita Konštantína filozofa v Nitre