Úvod / Novinky

Novinky

Konferencia na tému "Využitie bioenergie v poľnohospodárstve a odpadovom hospodárstve"

27-05-2022
(zdroj: www.slowakei.ahk.de)

Bavlník, zázračné krmivo pre dojnice?

26-05-2022
MIKROP, a. s., Čebín
(zdroj: Slovenský chov apríl/2022, str. 38-39)

Štúdia FaST Navigator identifikuje modely potrebné na poskytovanie presného poradenstva o používaní hnojív

26-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zintenzívňuje monitorovanie poľnohospodárskych trhov ovplyvnených ruskou inváziou na Ukrajinu

25-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zvýšená podpora pre poľnohospodárov v EÚ prostredníctvom fondov pre rozvoj vidieka

25-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Obnova trávnych porastov v priebehu vegetačnej sezóny

25-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Trávne porasty v chove oviec

24-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska

23-05-2022
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Oznámenie MPRV SR o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve (r. 2022)

20-05-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR, čiastka 14/2022, 19. mája 2022)

Aká je uhlíková stopa našich plodín, a čo môžem ako farmár urobiť aby som ju zmenšil?

18-05-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany