Novinky

Zachovanie biodiverzity – podpora života včiel

28-08-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Würzburg)

Nové odrody repky olejky

28-08-2018
ÚKSÚP Bratislava

Vlastnosti novoregistrovaných odrôd ozimnej pšenice

24-08-2018
ÚKSÚP - HOS Želiezovce

Efektívnosť výroby a predaja slepačích vajec

20-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Humínové látky, základ účinnosti rôznych kondicionérov na báze uhlíka

15-08-2018
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2 HUMAC, s.r.o.Košice

Kukuričná siláž významná objemová krmovina

14-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ozimné obilniny a príprava pôdy

10-08-2018
NPPC – VÚRV v Piešťanoch

Čím možno nahradiť štandardné palivá - 2. časť

09-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zber slamy a obsah organickej hmoty v pôde

03-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Čím možno nahradiť štandardné palivá - 1. časť

01-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre