Novinky

Príprava trávnych porastov na vegetačnú sezónu

23-03-2020
NPPC - VÚTPHP Banská Bystrica

Odvetvie produkcie mäsa sa musí prispôsobiť klimatickým zmenám, inak bude zruinované

18-03-2020
(zdroj:www.euractiv.com)

Halyomorpha halys - bzdocha z východnej Ázie

16-03-2020
ÚKSÚP - OOR

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů – podmínky, výskyt a možnosti prevence

12-03-2020
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Vplyv zmeny klímy na úrodu a bielkovinovú skladbu pšenice

12-03-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Pesticídy poškodzujú vývin mozgu včiel v larválnom štádiu

11-03-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Slnečný úpal viniča – teplo a sucho

11-03-2020
1 Vinohrady nad Váhom; 2 SPU v Nitre, Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 42-45)

Karanténni škodcovia v ovocných sadoch

10-03-2020
ÚKSÚP - OOR
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 17-19)

Poškodzovanie ovocných drevín drobnými cicavcami

05-03-2020
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 22-25)

Jačmeň siaty jarný, pšenica letná forma jarná a rôzne obrábanie pôdy

04-03-2020
NPPC – VÚRV Piešťany