Novinky

Obchodná dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom

07-07-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Efektívnosť známych i menej známych opeľovačov a ich ochrana

06-07-2022
1 NPPC - Ústav včelárstva, Liptovský Hrádok; 2 Prírodovedecká fakulta UK, Katedra zoológie, Bratislava

Technika na zber, dopravu a skladovanie krmovín

04-07-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výnimočná pomoc pre poľnohospodárov je realitou

01-07-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Projektovanie moderných ovocných sadov

30-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Mesačná správa EÚ o obchode s agropotravinárskymi výrobkami: Obchodná bilancia EÚ zostáva pozitívna

30-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Produkcia jadrovín v meniacich sa klimatických podmienkach

29-06-2022
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Sú kravy zodpovedné za globálne otepľovanie?

27-06-2022
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenský hydrometeorologický ústav

Nové pravidlá na zníženie rizika a používania pesticídov v EÚ

24-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia navrhuje zber environmentálnych a sociálnych údajov v európskych poľnohospodárskych podnikoch

23-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)