Novinky

Termín aktualizačnej odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov zverejnený

26-09-2019
www.agroinstitut.sk

Agrorezort rozširuje opatrenia proti africkému moru ošípaných

26-09-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Trendy vývoja obilných kombajnov

24-09-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Strata hmoty a dusíka v maštaľnom hnoji

19-09-2019
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív

17-09-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Reštaurácie budú musieť informovať spotrebiteľov o pôvode mäsa

13-09-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nové termíny kurzov pre vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov zverejnené

11-09-2019
www.agroinstitut.sk

Repka ako energetická plodina

11-09-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výskum prírodných huminových kyselín na UVLF v Košiciach sa uplatňuje v praxi

05-09-2019
1 odborník na využívanie huminových kyselín v chovoch hospodárskych zvierat; 2 Katedra hygieny a technológie potravín, UVLF Košice
(zdroj: Roľnícke noviny č. 28/2019, str. 7)

Africký mor ošípaných – aktuálny vývoj situácie ku dňu: 04.09.2019

04-09-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)