Novinky

Minuta před dojením - čas pro hygienu vemena

22-05-2018
Praha Uhříněves

Užívané plochy poľnohospodárov sú zmapované kompletne elektronicky

17-05-2018
(zdroj: mpsr.sk)

Overenie účinnosti vybraných prípravkov proti nosánikovitým škodcom na ovocných plodinách

17-05-2018
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářsky Holovousy s.r.o.
(zdroj: Sady a vinice 1/2018, str. 14-16)

Možnosti racionalizácie chemickej ochrany rastlín

16-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prečo sú obilniny tolerantné voči suchu?

10-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Termín na podávanie jednotných žiadostí pre poľnohospodárov sa blíži

10-05-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby

10-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika pre chemickú ochranu rastlín

09-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Poloautomatické usporiadanie kultúrnych dielov ako protierózne opatrenie

04-05-2018
NPPC - VÚPOP Bratislava

Virové choroby řepky

03-05-2018
Katedra ochrany rostlin, FAPPZ, ČZU Praha
(zdroj: Naše pole 3/2018, str. 14-17)