Novinky

Politika EÚ v oblasti vína prispieva k zachovaniu dobrého mena a konkurencieschopnosti vína z EÚ

27-10-2020
(Zdroj:www.ec.europa.eu)

Európsky parlament schválil svoju pozíciu k reforme SPP

26-10-2020
(Zdroj: www.europarl.europa.eu)

Nezara viridula – nepríjemná bzdocha

22-10-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Rada EÚ schválila svoje stanovisko k budúcej SPP EÚ

21-10-2020
(Zdroj: www.consilium.europa.eu)

Program "Školské ovocie a mlieko"

21-10-2020
(zdroj: https://www.skolskeovocie.sk)

Pestujeme medovku lekársku (Melissa officinalis L.)

20-10-2020
Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Politika EÚ v oblasti propagácie poľnohospodárskych potravín zvyšuje povedomie o vysokých štandardoch agropotravinárskych výrobkov EÚ

20-10-2020
(www.ec.europa.eu)

Manažment bielkovinovej výživy vo výkrme ošípaných

20-10-2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy a chovu zvierat

Skladovanie hospodárskych hnojív

19-10-2020
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Komisia zverejnila externú štúdiu o budúcnosti hospodárskych zvierat v EÚ

19-10-2020
(www.ec.europa.eu)