Novinky

Samit Jedna planéta – súvis medzi stratou biodiverzity a vznikom pandémií

15-01-2021
(zdroj: www.fao.org, www.consilium.europa.eu, www.europarl.europa.eu)

Hodnotenie nových potravín, vrátane potravín z hmyzu

14-01-2021
(zdroj: www.efsa.europa.eu)

Návrh systému monitorovania opeľovačov EÚ

13-01-2021
(zdroj: www.op.europa.eu)

Současný stav a trendy v oblasti ochrany vinic před ptactvem

13-01-2021
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Politika EÚ v oblasti agropotravinárstva podporuje konkurencieschopnosť odvetvia

12-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vyhliadky EÚ v poľnohospodárstve na roky 2020 - 30- II

11-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ekologická forma ochrany kôstkovín proti moníliovému usychaniu kvetov

11-01-2021
Výskumný a Šľachtiteľský Ústav Ovocinársky Holovousy s.r.o.

Vyhliadky EÚ v poľnohospodárstve na roky 2020 - 30

08-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2020/2021

07-01-2021
(zdroj: www.apa.sk)

Podpora propagácie európskych agropotravinárskych výrobkov s dôrazom na udržateľné poľnohospodárstvo

07-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)