Novinky

Začína registrácia žiadateľov na „Zelenú naftu 2019+“

10-07-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami

10-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zdravotný stav mliečnej žľazy bahníc v pozornosti chovateľa

04-07-2019
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Katedra veterinárskych disciplín; 2Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, VÚŽV Nitra; 3VETSERVIS, s.r.o.

Sprievodca kontrolou na mieste pre priame podpory a neprojektové opatrenia PRV 2014 – 2020

02-07-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava

02-07-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Technologické postupy pri presnom poľnohospodárstve

02-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Správanie oviec na pasienku s ohľadom na sociálne väzby jednotlivcov v stáde

27-06-2019
NPPC - VÚŽV Nitra – ÚH Trenčianska Teplá

Pravidlá starostlivosti o hospodárske zvieratá počas vysokých teplôt

27-06-2019
(zdroj: www.agriculture.vic.gov.au)

Aplikátory a rozhadzovače priemyselných hnojív

25-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami

24-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre