Novinky

Izotopové zloženie stroncia vo vínach niektorých slovenských producentov

22-06-2020
1 emeritovaní pracovníci ŠGÚDŠ Bratislava, 2 ŠGÚDŠ, GAL Spišská Nová Ves
(zdroj: Vinič a víno 2/2020, str. 57-60)

Baktérie podporujúce rast rastlín (PGPB) proti hmyzu a iným poľnohospodárskym škodcom

18-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Aplikácia hnojív do pôdy a na list

18-06-2020
1 SPU Nitra, Katedra agrochémie a výživy rastlín; 2 NPPC - VÚRV Piešťany

Značné potreby poľnohospodárov a agropotravinárskych spoločností

17-06-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vplyv rôzneho podielu obilnín v osevnom postupe na úrodu zrna a aktuálna zaburinenosť pšenice letnej formy ozimnej

17-06-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Nové odrody repky olejky ozimnej

16-06-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Vplyv klimatických parametrov na pobyt oviec vonku alebo vo vnútri pri nízkych okolitých teplotách

15-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Revitalizácia opustených trávnych porastov ako spôsob zvyšovania krmovinovej základne

12-06-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Využitie krycích plodín v ekologickom poľnohospodárstve

11-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Podľa audítorov biodiverzita na poľnohospodárskej pôde aj napriek osobitným opatreniam SPP klesá

10-06-2020
(zdroj: www.eca.europa.eu)