Novinky

Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky

04-03-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Fenikel sladký – zelenina, ktorá nás zaujala

28-02-2019
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Kotercové ustajnenie pre dobytok

26-02-2019
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

"Malé" detaily, ktoré znamenajú veľké zmeny v úspešnom odchove teliat

22-02-2019
špeciálny poradca SCHAUMANN SLOVENSKO, súkromný veterinárny lekár

Aktuálnych desatoro pre prežitie včelstiev

20-02-2019
ukážková včelnica SZV , Želiezovce

Zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych liekov a biopreparátov v Slovenskej republike a schválených veterinárnych prípravkov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) pre rok 2019

19-02-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Pestovanie monokultúr začína dominovať: zlá správa pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

18-02-2019
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Zoznam krmív, prípravkov na ochranu rastlín a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v roku 2019

18-02-2019
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 4/2019)

Signalizácia v ochrane rastlín – 5/2019

15-02-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Esca syndróm viniča a Petriho choroba viniča

15-02-2019
1 Výskumný ústav potravinársky; 2 EcoIPROVIN Slovakia
(zdroj: Vinič a víno 5/2018, str. 158-161)