Novinky

Vývoj v poľnohospodárskej technike – čo nás čaká a zrejme neminie

20-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta

Ambiciózne požiadavky na ekologické poľnohospodárstvo môžu viesť k vyšším environmentálnym výhodám

20-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje transformáciu hospodárstva a spoločnosti EÚ na splnenie klimatických ambícií

19-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zelená infraštruktúra a ekologická stabilita poľnohospodárskej krajiny

19-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ

Aplikačné zariadenia sú jedným z rozhodujúcich faktorov správnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín

19-07-2021
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

Vplyv termínu zberu na kvalitu krmiva z biotopov trávnych porastov (Pasienková a senokosná zrelosť)

14-07-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Intervenčná stratégia - časť druhá: Bude slovenské poľnohospodárstvo konkurencieschopné?

12-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ocenené „kombajnové“ novinky si vyžadujú pozornosť

09-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stav půdy ovlivňuje vodní režim v půdě a stabilní výnosy

08-07-2021
1 Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko; 2 Biopratex s.r.o., Prešov; 3 Elita semenářská a.s.

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti

08-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)