Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Rôzne

Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat

07-10-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárke centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Asanácia chovateľských priestorov – dôležitá súčasť úspešného chovu zvierat

25-11-2015
odborný poradca VVS SK pre hygienu dojenia a ustajnenia
(zdroj: Slovenský chov 4/2015, str. 26 a 5/2015 str. 28 a 30)

Zmeny v označovaní pôvodu mäsa by mohli zvýšiť dopyt po domácich produktoch

20-11-2015
1NPPC – VÚŽV Nitra; 2Únia hydinárov Slovenska
(zdroj: Slovenský chov, máj 2015, str. 20-21)

Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2013 - pozvánka na sprievodnú vedecko-odbornú konferenciu poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2013 v Nitre

17-10-2013