Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Ekonomika pestovania ozimnej repky v pestovateľskom ročníku 2011/2012 na ťažkých pôdach

04-10-2013

Náklady na pestovanie slnečnice pri rôznom spôsobe obrábania pôdy

04-10-2013