Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Malý sprievodca pestovaním repky olejky - tipy pre začínajúcich pestovateľov

07-07-2015
PIONEER Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Pioneer)

Ochrana repkových porastov na jeseň

14-01-2015
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kombajnový zber slnečnice

27-11-2014
Slovenaská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2014, str. 25-26)

Nové herbicídne tolerantné repky Pioneer

07-07-2014
Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny, 4. júna 2014, str. 18)

Ochrana slnečnice ročnej proti chorobám

24-04-2014
(zdroj: prispevok z konferencie DOW AGRO SCIENCES, Nitra 17.1.2014)

Prečo a ako hnojiť na jeseň repku

30-10-2013

Nové odrody ozimnej repky registrované v roku 2013

04-10-2013

Výsledky skúšok s registrovanými odrodami ozimnej repky v roku 2012

04-10-2013

Hlavné choroby slnečnice

04-10-2013

Ozdravenie a ochrana repky v skorom jarnom období

04-10-2013