Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Odborné publikácie

Nové štandardy EÚ pri výrobe krmív

21-11-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Manipulácia a skladovanie hospodárskych hnojív

05-11-2014
Centrum výskumu živočíšnej výroby - NPPC, Nitra

Informačný deň pre potravinárov

05-11-2014
zborník príspevkov - Nitra, 2010

Informácie pre predajcov a používateľov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

05-11-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Hospodárenie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

05-11-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Hospodárenie na pôde v zraniteľných oblastiach

05-11-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Biomasa jej potenciál a využitie na Slovensku

03-11-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Základy chovu kráv

31-10-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Praktická príručka agronóma

31-10-2014

Pestovanie sladovníckeho jačmeňa

31-10-2014