Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Súčasťou ochrany rastlín môže byť aj pozberové mulčovanie

27-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ochrana proti houbovým chorobám meruněk

20-09-2021
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Karanténne vrtivky na orechoch

20-08-2021
ÚKSÚP-OOR Topoľčany

Výskyt invazního plevele Cyperus esculentus L. v ČR

12-08-2021
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Precízne poľnohospodárstvo v systéme ochrany rastlín

21-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aplikačné zariadenia sú jedným z rozhodujúcich faktorov správnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín

19-07-2021
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

GRBV - nový virus révy na obzoru

25-05-2021
Mendelova univerzita v Brně

Hraboš poľný – kľúčový druh poľnohospodárskej krajiny

19-05-2021
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FPV - Katedra ekológie a environmentalistiky
(zdroj: Naše pole 3/2021, str. 32-34)

Problémy s vlnatkou krvavou

14-05-2021
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Môžu rastlinné vírusy napadnúť človeka?

10-05-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín