Úvod / Novinky

Novinky

Příčiny kousání ocasů u prasat

16-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Čelné nakladače ako súčasť výbavy traktorov

14-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv herbicídu a biostimulantov na produkciu a ekonomické výsledky jedlých zemiakov

14-06-2022
(zdroj: www.mdpi.com)

Práce v ovocnom sade v mesiacoch jún a júl

14-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Udržení nízké koncentrace etylenu ve velkokapacitní chladírně větráním venkovním vzduchem

09-06-2022
Mendelova univerzita v Brně

Zkušenosti s africkým morem prasat v Číně

09-06-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Kalkulačka podpôr v rámci Strategického plánu 2023-2027 na Slovensku

02-06-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Obchod s agropotravinami v EÚ zaznamenal v prvých dvoch mesiacoch roka výrazný rast

01-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Pestovateľské systémy obrábania pôdy

01-06-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Sekvestrácia pôdneho organického uhlíka na poľnohospodárskej pôde

31-05-2022
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy