Úvod / Novinky

Novinky

Úloha biologických prípravkov na ochranu rastlín v programoch integrovanej ochrany rastlín

03-01-2020
Bayer AG - Crop Science, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Nemecko / Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Aké plemeno oviec je najvhodnejšie na chov ? – malé zamyslenie pred jeho výberom

03-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Katedra špeciálnej zootechniky; NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Trendy v konštrukcii a výbave traktorov

02-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Organické verzus konvenčné poľnohospodárske postupy a ich vplyv na vybrané znaky kvality ôsmich odrôd zemiakov

16-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Vplyv systému orby a predchádzajúcich plodín na pôdu

16-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Kvalita fytomasy z biotopov vlhkých lúk

13-12-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Adaptabilnosť brzdových systémov

13-12-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Matečná: Štát začína riešiť obrovskú rozdrobenosť pôdy

11-12-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Biologická ochrana rastlín v Nemecku – minulosť, prítomnosť a budúcnosť

11-12-2019
Institute for Biological Control, Federal Research Center for Cultivated Plants, Julius Kuehn Institute, Darmstadt, Nemecko
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Ochrana a welfare mliekového dobytka v EÚ

11-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)