Úvod / Novinky

Novinky

Poľnohospodárstvo a klimatické zmeny

03-11-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ

Strata hmoty a kolobeh dusíka v maštaľnom hnoji

02-11-2022
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Technika pre zber kukurice na siláž

31-10-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 38/2022

28-10-2022
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 37/2022

27-10-2022
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Koletotrichová hniloba višní

26-10-2022
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Návrat půdního života pomocí regenerativní pastvy

24-10-2022
Biopratex s. r. o.

Znižovanie bilančného prebytku dusíka z pohľadu ochrany podzemných vôd

24-10-2022
1 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava; 2 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava; Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU, Prešov
(zdroj: Naše pole 8/2022, str. 26-28)

Oznámenie MPRV SR o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2022 (č. 23672/2022)

21-10-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR, čiastka 22/2022, 20. októbra 2022)

Sortiment nových odrôd pšenice ozimnej a pšenice jarnej

20-10-2022
ÚKSÚP – Skúšobná stanica Želiezovce